Selecciona fins a un màxim de 3 actuacions.

1- Realització de l’estudi previ per a la implantació de les solucions de connectivitat internet d’una xarxa de qualitat a tots els pobles del municipi.

Cost estimat: 10.000€
2- Construcció d’una rampa adaptada al costat sud de la plaça del Carme.

Cost estimat: 50.000
3- Restauració dels bancs de fusta de les places i carrers de la ciutat i dels diferents pobles del municipi.

Cost estimat: 40.000€
4- Reparació de la paret de pedra de la pista de l’escola Jacint Verdaguer

Cost estimat: 35.000
5- Col·locació d’elements fonoabsorvents -que permetin absorbir l’acústica actual- al pavelló de l’escola Àngel Guimerà en el marc del projecte de millora de l’equipament.

Cost estimat: 9.000 €
6- Instal·lació d’un lavabo accessible situat a peu de carrer de la plaça del Carme.

Cost estimat: 30.000 €
7- Subministrament i col·locació de 100 papereres en diferents punts de Tàrrega.

Cost estimat: 27.000 €
8- Asfaltat del carrer de Roger de Llúria, entre la plaça de Lleida i el carrer dels Amics del País.

Cost estimat: 46.000 €
9- Millora de les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal: reforma dels vestidors i dels passadissos interiors, i canvi de les lluminàries de la pista i el vestíbul.

Cost estimat: 74.000 €
10- Subministrament i instal·lació de quatre nous jocs adaptats per a infants amb mobilitat reduïda en els punts següents: parc de la plaça d’Europa, Parc de Sant Eloi, parc de la plaça del Pare Carles Perelló i parc de l’Hort del Barceloní.

Cost estimat: 22.500 €
11- Subministrament i col·locació d’un conjunt de barres i elements per practicar activitat física a l’espai públic de les antigues piscines de Tàrrega.

Cost estimat: 12.000 €
12- Reparació i restauració dels elements de joc dels parcs públics de Tàrrega i dels diferents pobles del municipi.

Cost estimat: 20.000 €

*Les actuacions 1 i 5 s’han hagut de reorientar per tal que no quedessin descartades ja que inicialment superaven el pressupost de 100.000 €.

Ex.: 47785134F
Ex. NIE: Y07799555K (lletra+0+número NIE amb lletra)

Data de naixement

- Aquest camp s’utilitzarà només per validar el teu vot i no serà vinculat a l’enquesta.
- Poden votar totes les persones empadronades a Tàrrega majors de 16 anys.

Accepto la Política de privacitat