Fase 1

Presentació de propostes

Presentació de propostes

Telemàticament aquí

Presencialment (trobareu bústies a):

Ajuntament (plaça Major, 1)
Centre d’Entitats (c. del Segle XX, 2)
Biblioteca (pl. de Sant Antoni, 3)
La Botiga del Museu (c. Major, 11)

Últim dia per a la recollida de propostes:

30 de juny de 2021

Fase 2

VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES RECOLLIDES

Les butlletes recollides presencialment i electrònicament seran valorades i quantificades pels serveis tècnics municipals.

Les propostes han de reunir els següents requisits:

 • Ser de competència municipal
 • No contradir els plans aprovats
 • Ser realitzables tècnicament
 • Ser viables econòmicament
 • Respectar el marc jurídic i legal existent
 • Ser considerades una inversió
Fase 3

CELEBRACIÓ DEL FÒRUM CIUTADÀ DE PRIORITZACIÓ

Per mitjà del Fòrum es debatran i prioritzaran les propostes que hagin estat vàlides.

Els assistents hauran de seleccionar un nombre determinat de projectes que se sotmetran finalment a votació popular.

30 de setembre de 2021 a les 19 h (Oficina Jove de l'Urgell)

Fase 4

VOTACIÓ FINAL DE LES PROPOSTES

En aquesta darrera fase, s’efectuarà la votació de les propostes finalistes.

La votació es realitzarà mitjançant una eina electrònica que comptabilitzarà els vots.

Podran votar totes aquelles persones empadronades majors de 16 anys.

Període de votació: novembre 2021

QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR ELS PROJECTES?

Només seran considerades finalistes i sotmeses a votació popular aquelles propostes que compleixin amb els següents requisits:

 • Fer referència a àmbits i temes de competència municipal
 • Ser viables tècnicament i respectar el marc jurídic actual
 • Tenir un cost menor o igual a 100.000€
 • No contradir els plans aprovats per l'Ajuntament
 • Ser considerats una inversió

QUÈ ÉS UNA INVERSIÓ?

Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Les potencials temàtiques d'una inversió poden ser molt diverses i van des de la construcció d'un equipament o la millora de l'espai públic fins a l'adquisició de mobiliari i la creació d'una web o aplicació. Així mateix, totes les inversions han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament i, en mesura del possible, permetre múltiples reproduccions a diferents ubicacions del territori.